Mission Gallery, Swansea

Alongside Ruthin Craft Gallery, three other galleries from Wales are present in New York currently to research at SOFA New York and and enhance Wales presence on the international craft, applied art and design scene.

Anna Lewis - Cathexis installed in Mission Gallery Swansea
Photogprapher: Jesse Seaward

Mission Gallery: A Contemporary Visual Art & Craft Gallery

“To nurture development and push the boundaries of Visual Art and Applied Art”

Mission Gallery is one of Wales’ best adapted spaces for the contemporary arts. Mission Gallery has developed a reputation for dynamic and distinctive programming, to present excellence across the visual arts, applied arts and craft, from across Wales and beyond. With exhibition space, craft space, learning resources, events, residency opportunities and more, Mission Gallery provides the local and wider community with opportunities to develop their understanding and knowledge of art, providing a collective experience in which visitors can immerse themselves in; exhibitions that push the boundaries of visual art; purchase cutting edge design and contemporary craft and engage in friendly conversation with art led individuals. Mission Gallery seamlessly provides raw creative energy, an exceptional place to shop for every price range, and a commitment to learning, ensuring every age group is welcome.

“I fagu datblygiant ac i gwthio ffiniau celf gweledol a chelf cymhwysol.”

Mae Oriel y Mission yn un o safleoedd gorau Cymru am gelf cyfoes. Mae’r Oriel wedi datblygu enw da am rhaglen deinamig a gwahanredol, i gyflwyno arbennigrwydd ar draws y byd celf gweledol, cymhwysol a chrefft, o ar draws Cymru ac yn bellach. Gyda lle arddangos, lle crefft, adnoddau dysgu, digwyddiadau, cyfleoedd preswyl a mwy, mae Oriel y Mission yn darparu cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth a gwybodaeth o gelf i’r gymuned leol ac ymhellach, darparu profiad cyfunol lle gall ymwelwyr trochi mewn; arddangosfeydd sy’n gwthio ffiniau celf gweledol; prynu crefft cyfoes a dylunio blaengar ac i gysylltu ac unigolion celfyddgar mewn sgwrs cyfeillgar. Darpara’r Oriel egni creadigol crai, lle eithriadol i siopa i bob pris, ac ymrwymiad i ddysgu, ac i sicrhau bod croeso i bob oedran.

Mission Gallery is supported by The Arts Council of Wales.

Admission free | Mynediad am ddim
Open Tuesday – Sunday 11am – 5pm | Ar agor dydd Mawrth i ddydd Sul 11am – 5pm
Closed Mondays | Ar gau bob dydd Llun
Open Bank Holidays | Eithrio Gwyliau Banc

Mission Gallery
Gloucester Place
Maritime Quarter | Yr Ardal Forol
Swansea | Abertawe
SA1 1TY

+44(0)1792 652016
info@missiongallery.co.uk
http://www.missiongallery.co.uk

Advertisements

About Kathryn Campbell

Gallery Assistant at Oriel Myrddin Gallery in Carmarthen, Wales UK
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s