Oriel Myrddin Gallery, Carmarthen

Alongside Ruthin Craft Gallery, three other galleries from Wales are present in New York currently to research at SOFA New York and and enhance Wales presence on the international craft, applied art and design scene.

Oriel Myrddin Gallery is a contemporary craft and art gallery situated in the Old Art School, a beautiful Victorian building in Carmarthen. The gallery shows a changing programme of exhibitions alongside innovative education and outreach activities which reflect the gallery’s interest in materials and process in contemporary art, craft and design. The gallery shop supports the work of exceptional local, national and international makers.

The building was designed as Carmarthen’s Art School by George Morgan, a celebrated local architect, it was completed in 1891 and opened its doors in 1892. Prior to 1991, the building was in danger of being demolished, however due to a groundswell of local support and artist lobbying the gallery secured a reprieve and a reincarnation occurred – from Art School to Art Gallery, Oriel Myrddin has always been central to the artistic lifeblood of the town.

Photographer: Paul Avis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn adeilad yr Hen Ysgol Gelf yng Nghaerfyrddin mae Oriel Myrddin – sef adeilad rhestredig a hardd o oes Fictoria, dafliad carreg o Eglwys Sant Pedr. Er 1991, mae’r adeilad wedi bod yn gartref i Oriel Myrddin, oriel gelf gyfoes sydd â rhaglen newidiol o arddangosfeydd.

Sefydlwyd Oriel Myrddin ym 1991 yn sgil cael ymrwymiad gan yr awdurdod lleol a chan Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn y cyfamser mae’r Oriel wedi mynd o nerth i nerth – gan gynnal amrywiaeth arbennig o arddangosfeydd ochr yn ochr â gweithgareddau celf i ysgolion, yn ogystal â bod yn gartref i siop ddymunol dros ben sy’n gwerthu gwaith llawer o grefftwyr gorau Cymru.

Ar un adeg yr oedd posibilrwydd y gallai’r adeilad rhestredig hynod brydferth gael ei ddymchwel. Yn ffodus, yn sgil cefnogaeth leol law yn llaw ag ymgyrch gan artistiaid, llwyddwyd i achub yr adeilad a’i weddnewid … gan droi’r Ysgol Gelf yn Oriel Gelf.

George Morgan, pensaer lleol uchel ei barch, a ddyluniodd yr adeilad gwreiddiol a hynny i fod yn gartref i Ysgol Gelf Caerfyrddin. Cwblhawyd yr adeilad ym 1891 a derbyniwyd y myfyrwyr cyntaf ym 1892. Ac mae’r adeilad wedi bod yn rhan annatod o fywyd celfyddydol y dref byth oddi ar hynny.

Ymhlith y rheiny sy’n rhan o raglen arddangosfeydd Oriel Myrddin mae artistiaid a chrefftwyr o’r radd flaenaf o Gymru, y Deyrnas Unedig a thramor.

Oriel Myrddin Gallery is supported by The Arts Council of Wales.

Admission free/Mynediad am ddim
Open Monday – Saturday 10am – 5pm/Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn 10am – 5pm

Oriel Myrddin Gallery
Church Lane/Lon y Llan
Carmarthen/Caerfyrddin
SA31 1LH

+44(0)1267 222775
orielmyrddin@carmarthenshire.gov.uk
http://www.orielmyrddingallery.co.uk

Advertisements

About Kathryn Campbell

Gallery Assistant at Oriel Myrddin Gallery in Carmarthen, Wales UK
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s