Craft in Wales/Crefft yng Nghymru

If ever there were an abundance of source material to mine, of insight to use, of talent to interpret, of vitality to pass on, it’s here in Wales. Small, impassioned, robust, flowing with water, ruggedly landscaped, Wales is a hive of creativity with stories to tell and ambitions to share.

Individual creativity propels the legacy and the future of our contemporary crafts, talented individuals supported and nurtured by a handful of insightful galleries, collectives and educationists. Wales has a purposeful infrastructure of galleries and makers’ initiatives, with reach well beyond the country’s borders.

Further and higher education is vitally important to the stability and growth of the craft sector in Wales.  A strong case in point is the new undergraduate course established at Cardiff School of Art and Design called Artist, Designer: Maker. Integral to the course is a fundamental understanding of materials and craftsmanship and a philosophy that venerates the power of making and encourages students to research, design and produce new work that is beyond disciplinary division.

Public collections of craft in Wales, such as that at the National Museum of Wales in Cardiff are continually growing. The Museum has collected contemporary craft since 1924 and has developed a representative collection of classic twentieth century studio pottery. Collecting contemporary craft is now a priority for the Museum. The Aberystwyth Ceramic Collection and Archive and the textiles at the National Wool Museum are also a deep well of treasure for future interpreters.

Individuals, galleries and institutions are nurtured and supported in Wales by The Arts Council of Wales and Wales Arts International who provide funding and opportunities for the development and growth of the sector.

Yma yng Nghymru rydym yn ffodus i feddu ar ddigonedd o ddeunydd gweriddol i’w gloddio, o fewnwelediad i’w ddefnyddio, o dalent i’w ddehongli a’r bywiogrwydd i’w grosglwyddo. Yn wlad fach, angerddol, cadarn, heb brinder dwr sy’n llifo a thirluniau cyfoethog, mae Cymru yn wlad sy’n llawn creadigrwydd gyda straeon i’w hadrodd ac uchelgeisiau i’w rhannu.

Rydym yn genedl o fapwyr. Rydym yn olrhan ein hatgofion yn ein gwaith gwehyddu ac yn llunio llinellau ein dyheadau yn amlinellau ein cerameg. Yr hyn sy’n gwneud crefft gyfoes yng Nghymru mor fywiog yw’r modd deinamig y caiff naratif, crefftwaith cain, deunyddiau crai a syniadau cymdeithas eu cydblethu.

Mae ceadigrwydd unigol yn gyrru etifeddiaeth a dyfodol ein crefftau cyfoes, a chaiff unigolion talentog eu cefnogi a’u meithrin gan lond dwrn o orielau, sefydliadau ac addysgwyr craff.

Mae gan Gymru isadeiledd pwrpasol o orielau a mentrau gwneuthurwyr sy’n mynd ymhell y tu hwnt I ffiniau’r wlad.

Mae addysg bellach ac uwch yn hynod bwysig i sefydlogrwydd a thwf y sector crefftau yng Nghymru. Enghraifft dda o hyn yw’r cwrs israddedig newydd a sefydlwyd gan Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, o’r enw Artist, Dylunydd: Gweuthurwr. Rhan annatod o’r cwrs yw’r ddealltwriaeth sylfaenol o ddeunyddiau a chrefftwaith ac athroniaeth sy’n parchu pwer gwneud. Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ymchwilio, dylunio a chynhyrchu gwaith newydd sydd y tu hwnt i raniadau disgyblaethol.

Mae casgliadau cyhoeddus o grefft yng Nghymru, fel yr un yn yr Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, yn parhau i dyfu. Mae’r Amgueddfa wedi casglu crefft gyfoes ers 1924 ac mae wedi datblygu casgliad cynrychioliadol o grochenwaith stiwdio clasurol o’r ugeinfed ganrif. Mae casglu crefft gyfoes bellach yn flaenoriaeth ar gyfer yr Amgueddfa. Mae Archif a Chasgliad Cerameg Aberystwyth ac yr tecstiliau yn mae Amgueddfa Wlan Cymru yn llawn trysorau ar gyfer dehonglwrr y dyfodol.

Mae unigolion, orielau a mudiadau yng Nghymru yn cael eu magu au cefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru sy’n ariannu a darparu cyfleoedd i ddatblygu a thyfiant yn y sector.

Text adapted from Ceri Jones ‘Craft in Wales/Crefft yng
Nghymru’                                                                 

Image: Laura Thomas Lattice Blanket courtesy of Laura Thomas

Text adapted from ‘Craft in Wales/Crefft yng Nghymru’ by Ceri Jones

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s